Łódzkie Energetyczne

Rozwiń menu ▼

Strategia Identyfikacji Wizualnej Marki "Łódzkie Energetyczne"

Strategia Identyfikacji Wizualnej Marki "Łódzkie Energetyczne"

Ekspertyza pt. „System identyfikacji wizualnej marki regionalnej” powstała w ramach projektu budowania specjalizacji i marki regionalnej Łódzkie Energetyczne, opartej o potencjał energetyczny województwa łódzkiego. Na niniejszy dokument składają się: Raport z badania opinii społecznej na temat wizualizacji marki, Opis systemu wizualizacji marki Łódzkie Energetyczne oraz Księga wizualizacji marki Łódzkie Energetyczne. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1000 respondentów w podziale na mieszkańców województwa łódzkiego (800 osób) i respondentów spoza regionu łódzkiego. Głównym problemem badawczym była diagnoza percepcji identyfikacji wizualnej marki „Łódzkie Energetyczne”.

Dokument można pobrać tutaj

 

Czy Pana/Pani zdaniem dokument jest napisany czytelnie?

Czy Pana/Pani zdaniem dokument w wyczerpujący sposób opisuje zawarty w nim temat?

Czy Pana/Pani zdaniem dokument przyczynia się do kreowania "Marki Łódzkie Energetyczne?"

Uwagi do rozdziału I

Uwagi do rozdziału II

Uwagi do rozdziału III

Uwagi do rozdziału IV

Uwagi do rozdziału V

Uwagi do rozdziału VI

Uwagi do rozdziału VII

Multimedia

yt-thumb
Łódzkie Energetyczne
yt-thumb
Łódzkie Targi Energetyczne
yt-thumb
Międzynarodowe Targi Łódzkie Energetyczne

Newsletter