Łódzkie Energetyczne

Rozwiń menu ▼

Plan Promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Plan Promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Wraz z rozwojem marketingu i procesów dotyczących budowania oferty, kształtowania pozycji, planowania promocji produktów, usług czy miejsc, pojawiły się dziesiątki definicji marki. Jedną z nich, interesującą z punktu widzenia planu promocji marki regionalnej, zaproponował wybitny ekspert w tematyce zarządzania marką, pionier tej dziedziny, profesor Leslie de Chernatony. Jego zdaniem "Marka odnosząca sukces to możliwe do zidentyfikowania: produkt, usługa, osoba lub miejsce, uzupełnione o trwałe wartości uznawane przez nabywcę lub użytkownika za odpowiednie, takie, które w najwyższym stopniu zaspokajają jego potrzeby" [1]. W zaproponowanej definicji mieści się wszystko, co najistotniejsze w promocji marki. Marka ma za zasadnie reprezentować produkt, usługę czy działanie, odzwierciedlać i uosabiać idee. Jest to możliwe do osiągnięcia przez jasny zbiór wartości, które ją określają oraz pakiet wizualnej lub szerzej - zmysłowej - identyfikacji. Marka ma być desygnatem, wyzwalaczem konkretnych skojarzeń, ma pozwolić zidentyfikować produkt, wyróżnić go wśród innych.

Dokument można pobrać tutaj

Czy Pana/Pani zdaniem dokument jest napisany czytelnie?

Czy Pana/Pani zdaniem dokument w wyczerpujący sposób opisuje zawarty w nim temat?

Czy Pana/Pani zdaniem dokument przyczynia się do kreowania "Marki Łódzkie Energetyczne?"

Uwagi do rozdziału I

Uwagi do rozdziału II

Uwagi do rozdziału III

Uwagi do rozdziału IV

Uwagi do rozdziału V

Uwagi do rozdziału VI

Uwagi do rozdziału VII

Multimedia

yt-thumb
Łódzkie Energetyczne
yt-thumb
Łódzkie Targi Energetyczne
yt-thumb
Międzynarodowe Targi Łódzkie Energetyczne

Newsletter