Łódzkie Energetyczne

Rozwiń menu ▼

Mapa województwa

Legenda

Elektrownie biogazowe

 • BGO - wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków
 • BGR - wytwarzające z biogazu rolniczego
 • BGS - wytwarzające z biogazu składowiskowego
 • BGM - wytwarzające z biogazu mieszanego

Elektrownie biomasowe

 • BME - wytwarzające z biomasy z roślin energetycznych
 • BMG - wytwarzające z biomasy z odpadów leśnych, rolniczych, ogrodowych
 • BMK - wytwarzające z biomasy ze stałych odpadów komunalnych, m.in. z oczyszczalni ścieków
 • BMM - wytwarzające z biomasy mieszanej
 • BMP - wytwarzające z biomasy z odpadów przemysłowych drewnopochodnych i celulozowo-papierniczych

Elektrownia geotermalna

 • GEA - elektrownie geotermalne

Elektrownie konwencjonalne

 • EW - elektrownie węglowe
 • ECG - elektrociepłownie gazowe

Elektrownie słoneczne

 • PVA - elektrownie słoneczne

Elektrownie wiatrowe

 • WIL - elektrownia wiatrowa na lądzie

Elektrownie wodne

 • WOC - elektrownia wodna przepływowa do 5 MW
 • WOF - elektrownia wodna szczytowo-pompowa lub przepływowa z członem pompowym
 • WOA - elektrownie wodne przepływowe do 0,3 MW
 • WOB - elektrownie wodne przepływowe do 1 MW
 • WOD - elektrownie wodne przepływowe do 10 MW
 • WOE - elektrownie wodne przepływowe powyżej 10 MW

Elektrownie realizujące technologię współspalania

 • WSB - realizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i biomasa)
 • WSG - realizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i biogaz)
Źródło: CBI Pro-Akademia oraz URE (http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html)

Multimedia

yt-thumb
Łódzkie Energetyczne
yt-thumb
Łódzkie Targi Energetyczne
yt-thumb
Międzynarodowe Targi Łódzkie Energetyczne

Newsletter