Łódzkie Energetyczne

Rozwiń menu ▼

Ekspertyzy i raporty

Plan Promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Wraz z rozwojem marketingu i procesów dotyczących budowania oferty, kształtowania pozycji, planowania promocji produktów, usług czy miejsc, pojawiły się dziesiątki definicji marki. Jedną z nich, interesującą z punktu widzenia planu promocji marki regionalnej, zaproponował wybitny ekspert w tematyce zarządzania marką, pionier tej dziedziny, profesor Leslie de Chernatony.

Strategia Identyfikacji Wizualnej Marki "Łódzkie Energetyczne"

Strategia obejmuje zarówno graficzną reprezentację marki, jak jej interpretację oraz uzasadnienie.

Strategia Marki "Łódzkie Energetyczne"

Dokument o charakterze kluczowym dla funkcjonowania Marki. Strategia Marki "Łódzkie Energetyczne" obejmuje inwentaryzację potencjału regionu z perspektywy budownaia marki regionalnej oraz odnosi się do kluczowych aspektów funkcjonowania marki na rynku.

Akceptacja dla OZE i perspektywy w polskich gminach

A. Ancygier, K. Szulecki, "Energia lokalna - czyli odnawialna? Raport z badania akceptacji dla odnawialnych źródeł energii i perspektywy dla ich rozwoju w polskich gminach", Wrocław 2013.

Raport dostępny przez: http://goo.gl/nAwhxz

Analiza i ocena znaczącego wpływu RPO WŁ na środowisko

Ł. Fabijański, D. Szubert, "Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko. Raport końcowy", PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL, Warszawa 2010.

Raport dostępny przez: http://goo.gl/704lqa

Efektywność energetyczna osiągana poprzez zmianę zachowania

European Environment Agency, "Achieving energy efficiency through behaviour change: what does it take?", Copenhagen 2015.

Raport dostępny przez: http://goo.gl/40IkYa

Energia geotermalna w województwie łódzkim

"Energia geotermalna w województwie łódzkim - studium przypadku", Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Raport dostępny przez: http://goo.gl/yPQEjk

Klastry energetyczne w Polsce

M. Feltynowski, A. Rzeńca, "Klastry energetyczne w Polsce - diagnoa stanu", Zeszyty /Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 91/2012.

Artykuł dostępny przez: http://goo.gl/8rUYuZ

Konkurencyjność wykorzystania OZE w Łódzkiem

A. Cieślik, K. Halaczek-Nowak, K. Nowak, R. Szkutnik, "Ocena konkurencyjności wykorzystania energii odnawialnej w województwie łódzkim", Katowice 2008.

Raport dostępny przez: http://goo.gl/uccBnu

Możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce Łódzkiego

S. Podkoński, P. Ignaczewski, "Analiza możliwoścy wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce energetycznej województwa łódzkiego", Łódź 2007.

Raport dostępny przez: http://goo.gl/kQzYVb

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE

"Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań", B. Mickiewicz (red.), Koszalin 2012.

Opracowanie dostępne przez: http://goo.gl/UEd71b

Potencjał energetyczny regionów Polski w zakresie OZE

"Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okrtes programowania 2014-2020", G. Wiśniewski (red.), Warszawa 2011.

Raport dostępny przez: http://goo.gl/fOTeV0

Rozwój i wykorzystanie OZE, raport NIK

"Informacja o wynikach kontroli: Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej", Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012.

Raport dostępny przez: http://goo.gl/Vu4wrQ

Społeczny Raport Regionalny o Energetyce Przyjaznej Środowisku

K. Alwingier, "Społeczny Raport Regionalny o Energetyce Przyjaznej Środowisku w Województwie Łódzkim", Łódź 2012.

Raport dostępny przeza: http://goo.gl/eXB81F

Multimedia

yt-thumb
Łódzkie Energetyczne
yt-thumb
Łódzkie Targi Energetyczne
yt-thumb
Międzynarodowe Targi Łódzkie Energetyczne

Newsletter