Łódzkie Energetyczne

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konstantynów Łódzki

Data rozpoczęcia:2015-02-02
Data zakończenia:2015-09-15
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo
Tematyka:Efektywność Energetyczna, Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, Rozwój regionalny i polityka strukturalna
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Cel projektu:Opracowanie kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych zawierającej usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią, szkolenia i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska.

O projekcie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan jest również ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Eksperci

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Miasto Konstantynów Łódzki

Miasto Konstantynów Łódzki

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Łódzkie Energetyczne
yt-thumb
Łódzkie Targi Energetyczne
yt-thumb
Międzynarodowe Targi Łódzkie Energetyczne

Newsletter