Łódzkie Energetyczne

Aktualności

W kierunku szkół zero-energetycznych

31-10-2017

W dniach 24-25 października 2017 r. w Bolonii we Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu FEEDSCHOOLS. Celem projektu jest opracowanie narzędzi dedykowanych władzom lokalnym w Europie Środkowej, wspomagających proces renowacji budynków szkolnych i ich przekształcania do budynków zeroenergetycznych. Spotkanie było okazją do poznania partnerów projektu, w tym ich doświadczeń i oczekiwań, ustalenia zasad współpracy oraz przedyskutowania szczegółowego planu działania w pierwszym okresie realizacji projektu. Przedstawiciele CBI Pro-Akademia zaprezentowali szczegóły pracy w ramach koordynowanego przez siebie pakietu zadaniowego dotyczącego przeprowadzenia działań pilotażowych w 48 szkołach zlokalizowanych w sześciu państwach.

W ramach działań pilotażowych zrealizowane zostaną: audyty energetyczne reprezentatywnych budynków szkolnych, opracowanie wstępnych planów renowacji, obliczenie śladu węglowego procesu rewitalizacji, opracowanie modeli finansowania przedsięwzięć, szkolenie menedżerów ds. energii w regionie, pracowników urzędu miasta oraz uczniów szkół uczestniczących w projekcie, a także opracowanie rekomendacji zmian w dokumentach planistycznych i rozwojowych miast uczestniczących w projekcie w celu włączenia do polityki miast rezultatów projektu. Przy opracowywaniu planów renowacji szczególna uwaga będzie poświęcona wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Działania pilotażowe będą stanowić zbiór najlepszych praktyk, w celu wykazania praktycznej wykonalności ambitnych projektów renowacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia prywatnych nakładów finansowych  Projekt pobudzi napływ prywatnych środków finansowych do realizacji projektów renowacji budynków użyteczności publicznej, co przyczyni się do wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw EPBD i  EE. Projekt skupi się na wykorzystaniu nowych technologii energooszczędnych, jednocześnie weryfikując ich efektywność kosztową oraz możliwości pozyskania w danym regionie finansowania zewnętrznego.

Projekt FEEDSCHOOLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

 

Multimedia

yt-thumb
Łódzkie Energetyczne
yt-thumb
Łódzkie Targi Energetyczne
yt-thumb
Międzynarodowe Targi Łódzkie Energetyczne

Newsletter